Solicita programare

Societatile care functioneaza sub licenta/marca YTS – Dental View, respectiv, S.C. YTS Dental View S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 223, Et.1, Sector 3, S.C. YTS Dental View Aviatorilor S.R.L., S.C. YTS Dental View Piata Muncii S.R.L, S.C. YTS Dental View Piata Sudului S.R.L. si S.C. YTS Dental View Lujerului S.R.L, cu sediile sociale in Bucuresti, Str. Popa Soare nr.14 A, Et.1, Ap.3, Sector 3, si S.C. YTS Dental View Progresului S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Racari nr. 51, bl. 70, sc. 1, et. 1, ap. 7, Sector 3, in calitate de Operatori de date cu caracter personal in sensul dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679, pot prelucra datele Dvs. cu caracter personal furnizate prin intermediul formularului de mai sus, respectiv numele, prenumele, e-mail si telefon, pentru a fi programat in scopul de a beneficia de servicii de imagistica dentarã digitalã, respectiv radiografii, tomografii computerizate cu fascicul conic si scanare intraorala digitalã.

Datele Dvs. cu caracter personal vor fi comunicate medicilor/clinicilor care completeaza trimiterea pentru efectuarea radiografiilor/tomografiilor dentare, dar numai dupa prezentarea Dvs. la unul dintre sediile societatilor care functioneaza sub licenta/marca YTS – Dental View unde va veti exprima consimtamantul expres in acest sens.

Conform dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,aveti urmãtoarele drepturi: - dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor - “dreptul de a fi uitat”, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale, inclusiv profilarii, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a va adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru detalii referitoare la modalitatea de exercitare a drepturilor pe care le aveţi în temeiul dispoziţiilor Regulamentului nr. 679/2016, vă rugăm să consultaţi “Termenii şi Condiţiile site-ului www.dentalview.ro şi Politica de confidenţialitate”.


    Am peste 16 ani
    Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu Termenii şi Condiţiile site-ului www.dentalview.ro şi Politica de confidenţialitate
    Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal
    Sunt de acord să fiu contactat prin telefon sau e-mail în vederea confirmării programării