Solicita programare

Societatea YTS-Dental View S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Bd. Aviatorilor 63, Sector 1, în calitate de Operator de date cu caracter personal în sensul dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679, prelucrează datele dvs. cu caracter personal furnizate prin intermediul formularului de mai sus, respectiv numele, prenumele, e-mail şi telefon, pentru a fi programat la unul dintre centrele YTS-Dental View în scopul de a beneficia de servicii de imagistică dentară digitală, respectiv radiografii, tomografii computerizate cu fascicul conic şi scanare intraorală digitală.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate medicilor/clinicilor care completează trimiterea pentru efectuarea radiografiilor/tomografiilor dentare, dar numai după prezentarea dvs. la unul dintre centrele YTS-Dental View unde vă veţi exprima consimţământul expres în acest sens.

Conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, aveţi urmãtoarele drepturi: - dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale, inclusiv profilării, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a vă adresa justiţiei sau Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea drepturilor pe care le aveţi în temeiul dispoziţiilor Regulamentului nr. 679/2016, vă rugăm să consultaţi “Termenii şi Condiţiile site-ului www.dentalview.ro şi Politica de confidenţialitate” .


    Am peste 16 ani
    Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu Termenii şi Condiţiile site-ului www.dentalview.ro şi Politica de confidenţialitate
    Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal
    Sunt de acord să fiu contactat prin telefon sau e-mail în vederea confirmării programării